Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaazazel azazel

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viaazazel azazel

Pomyślałem, że jestem teraz wolny. Mogę sobie iść w prawo, mogę sobie iść w lewo, a jak mi się zachce, przez chwilę mogę nie iść nigdzie. Chyba mogę wszystko. Chyba mogę tak bardzo wszystko, że w rezultacie nie mogę nic. 

— Piotr Czerwiński – Pokalanie
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viaazazel azazel
8826 fb79 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaazazel azazel
8082 c4a8
nie umiem przestać czekać.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaazazel azazel
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viaaimiak aimiak
4244 fa51
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaaimiak aimiak
8225 cf35 500

energy:

Please

Reposted fromSkydelan Skydelan viazabka zabka
Nie robi się komuś nadziei wiedząc, że to ma termin ważności.
Reposted fromBrilliant Brilliant viairmelin irmelin
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
Naucz się być z samym sobą, a będziesz umiał być z drugą osobą.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK viairmelin irmelin
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin
1317 022e
Reposted fromcountingme countingme viairmelin irmelin
6872 f44e
J. A.
2235 a43d
Reposted fromscianizm scianizm viamayamar mayamar
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viajoannna joannna
Życzyłem ci wszystkiego co tylko najlepsze
na tym świecie 
I powiedziałem ci, kiedy mnie opuściłaś
Że nie ma czego wybaczać 
Ale zawsze myślałem, że wrócisz, powiesz mi, iż wszystko, co znalazłaś to 
Złamane serce i nieszczęście 
Trudno mi przyznać, że jestem zazdrosny 
o twoje szczęście beze mnie 
— Labrinth - Jealous
Reposted fromflesz flesz viairmelin irmelin
7732 e727 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl