Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.

— Nina George - "Lawendowy pokój"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaleander aleander
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope viaparrtyzant parrtyzant
To trochę absurdalne, ale czasami odchodzę z czyjegoś życia, żeby go nie ranić. Szczególnie kiedy moje cierpienia zaczyna wypływać z serca, w szalonym tempie przepływa przez krwiobieg i wylewa się z rozgrzanych warg. Odchodzę bo wiem, że mogę zadać więcej bólu sobą niż swoją nieobecnością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viaaleander aleander
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viapure-bliss pure-bliss
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique viapatyna patyna
6941 146d
Reposted fromoutoflove outoflove viaultraviolet ultraviolet
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus viaemblemat emblemat

Współczuję osobom, które źle oszacowały granice mojej cierpliwości.

— Aleksandra Steć.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viacongreve congreve
3348 596e 500
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viacalvados calvados
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine via48hrs 48hrs
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaszarlotka76 szarlotka76
8065 1831 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
5352 0d3a
Reposted frompastelowe pastelowe viabananowo bananowo
3566 e922 500
Reposted frommoai moai viaanastasie anastasie
8180 355a 500
Reposted fromexistential existential viarichardth richardth
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viael-kaktus el-kaktus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl