Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8385 870e 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viala-lu la-lu
Reposted fromworst-case worst-case viaclerii clerii
She made me feel better than I have ever felt, better than I imagined I could feel, and it scared me, it scared me to the point of paralysis,
— James J. Frey, A Million Little Pieces
Reposted frommslexi mslexi viacytaty cytaty
W ogóle nie jest tak źle, jeśli tylko zaufa się szaleństwu.
— Marek Hłasko
Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.
— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Ten ból jest i fizyczny i psychiczny. Ten ból jest... nie do zniesienia...
Reposted fromdeadwolf deadwolf viasmutnazupa smutnazupa
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
5974 61b1
Reposted fromlaters laters viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaszalony-virus szalony-virus
5553 9697 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszalony-virus szalony-virus
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaawakened awakened
Roztrzęsioną ręką wyciągam z kieszeni koszuli papierosa i zapalam.
- To świństwo pana zabije.
- Oby jak najszybciej - mamroczę i zaciągam się głęboko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoniewszystko toniewszystko
7440 5bad
Reposted fromNothinggg Nothinggg viatoniewszystko toniewszystko
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viainspirations inspirations
Gnałabym do ciebie ile sił,
Ale nie mogę żądać,
Byś moim teraz był.
— Colleen Hoover:
Reposted frompensieve pensieve viatoniewszystko toniewszystko
3880 f84f
Reposted fromclerii clerii
Reposted fromdingens dingens viahubi hubi
Chciałam przez parę chwil o niczym nie myśleć, ale czasem to niemożliwe. Łatwiej jest przestać oddychać, niż nie myśleć.
— "Emma i Oliver"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaelusive elusive
1633 75c4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl