Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2512 ca39
Reposted frominspire inspire vialaters laters
2935 9d0d
Reposted fromciachu47 ciachu47 viashitsuri shitsuri
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
4857 e3e9

Quote from my town

Reposted frommyry myry viahornypigeon hornypigeon
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viapozakontrola pozakontrola
Gdy spotykasz wreszcie tę jedyną osobę, z którą pragniesz spędzić resztę swoich dni, zaczynasz marzyć o tym, by reszta twoich dni rozpoczęła się jak najszybciej.
— R.P. Evans - Szukając Noel
Reposted fromresort resort viapozakontrola pozakontrola
Człowiek przez pół życia szuka swojego miejsca, wymarzonej pracy, wrażeń. Szuka adrenaliny, przeżyć, podróży, fascynujących miejsc, nowych smaków wódki. Pali beznadziejne papierosy, czyta mniej i bardziej zakazane książki, upija się do nieprzytomności. Zakochuje się w byle kim na byle imprezie, rzyga w przypadkowym kiblu. Człowiek popełnia wiele błędów, szuka spokoju w niespokojnych ulicach nadpobudliwego miasta. Wybiera nieodpowiednich towarzyszy, sam łamie sobie serce i zgrzyta zębami z zimna wielu relacji. Cierpi, płacze, szuka czegoś bez ustanku. Próbuje znaleźć znak, który powie mu coś więcej o tym, kim jest i czego potrzebuje do szczęścia. Człowiek marzy - o locie w kosmos i naprawdę wielkich pieniądzach.
A potem jak gdyby nigdy nic spotyka Kogoś, kogo uśmiech staje się nagle najbardziej fascynującym obrazem świata i te ogromne jak wrażliwość ramiona okazują się najbezpieczniejszą kryjówką.
Dla zagubiątka, dla którego nie było już przecież ratunku.
— 8ipół (https://www.facebook.com/8ipol/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf)
7102 4695 500
Człowiek przez pół życia szuka swojego miejsca, wymarzonej pracy, wrażeń. Szuka adrenaliny, przeżyć, podróży, fascynujących miejsc, nowych smaków wódki. Pali beznadziejne papierosy, czyta mniej i bardziej zakazane książki, upija się do nieprzytomności. Zakochuje się w byle kim na byle imprezie, rzyga w przypadkowym kiblu. Człowiek popełnia wiele błędów, szuka spokoju w niespokojnych ulicach nadpobudliwego miasta. Wybiera nieodpowiednich towarzyszy, sam łamie sobie serce i zgrzyta zębami z zimna wielu relacji. Cierpi, płacze, szuka czegoś bez ustanku. Próbuje znaleźć znak, który powie mu coś więcej o tym, kim jest i czego potrzebuje do szczęścia. Człowiek marzy - o locie w kosmos i naprawdę wielkich pieniądzach.
A potem jak gdyby nigdy nic spotyka Kogoś, kogo uśmiech staje się nagle najbardziej fascynującym obrazem świata i te ogromne jak wrażliwość ramiona okazują się najbezpieczniejszą kryjówką.
Dla zagubiątka, dla którego nie było już przecież ratunku.
— 8ipół (https://www.facebook.com/8ipol/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf)
4783 693c 500
Reposted fromaskman askman viayanek yanek
2389 4f4a
Reposted fromweredogalism weredogalism
Don’t marry the person you think you can live with; marry only the individual you think you can’t live without.
James Dobson (via fyp-psychology)

Ta sama dziewczyna budzi się każdego ranka chociaż wie, że będzie to kolejny pusty dzień. Uśmiecha się, chociaż jej serce rozdziera się z bólu. Żyje, chociaż każdego wieczora pragnie śmierci.
Reposted fromoiv13 oiv13
Tyle lat czekałem na ciebie (...). Przewaliło się nade mną wiele dni złych i takich sobie. Wspinałem się do góry i spadałem na samo dno. Kochałem i byłem nienawidzony. Ale stale czekałem na ciebie. Wiedziałem, że spotkam wreszcie ciebie, choćby to spotkanie zdarzyło się po końcu świata.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool vialaters laters
6303 c527
Reposted fromlittlestories littlestories viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl